ITP

Inżynierskie Targi Pracy (ITP) - wydarzenie, które każdej wiosny, od dwudziestu czterech lat, jest wyczekiwane przez studentów krakowskich uczelni. Celem ITP jest ułatwienie bezpośredniego spotkania studentów z potencjalnym pracodawcą. Co roku staramy się, aby projekt był odpowiedzią na potrzeby zarówno studentów, jak i pracodawców. 

W dniu 23 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 16:00 odbyła się XXIV edycja Inżynierskich Targów Pracy. Nieprzerwanie od prawie 25 lat cieszą się one wielkim zainteresowaniem środowiska biznesowego oraz studentów, przyszłych inżynierów i absolwentów czołowych uczelni technicznych. Przedstawiciele firm wywodzą się z rynku krakowskiego, jak również sektoru międzynarodowego, co wpisuje się w preferencje zainteresowanych uczestników.

Uczestnicy pierwszej od trzech lat stacjonarnej formy Targów mogli skorzystać bezpośrednio z kompleksowej konsultacji CV, wykonać zdjęcie do CV, porozmawiać z Wystawcami, a nawet odbyć wstępną rozmowę rekrutacyjną. Podczas trwania wydarzenia bariści serwowali darmową kawę, a co pół godzinny odbywały się konkursy z nagrodami. Ze względu na ciągłe podnoszenie standardu Targów postanowiliśmy przeprowadzić akcję krwiodawstwa zarówno w dniu wydarzenia, jak i dzień wcześniej przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.