BEST Courses

Jednymi z największych projektów realizowanych na szczeblu międzynarodowym są kursy naukowe organizowane przez każdą grupę lokalną BEST-u. Projekt ten świetnie wpisuje się zarówno w nasze cele, jak i wartości naszego Stowarzyszenia takie jak: przyjaźń, zabawa, nauka oraz rozwój. Kursy naukowe odbywają się w czterech różnych sezonach: wiosna, lato, jesień oraz zima. Są one organizowane przez studentów dla studentów.

Długość każdego kursu waha się od jednego do dwóch tygodni, łącząc ze sobą zarówno część szkoleniową, jak i integracyjno-kulturopoznawczą. Dzięki kursom studenci, w tym także studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, mogą rozwijać swoje zainteresowania, podszkolić swoje zdolności z języka angielskiego oraz udoskonalić swoje umiejętności miękkie poprzez pracę w grupach. 

Kursy naukowe umożliwiają odwiedzenie 3 z 34 państw w całej Europie. Uczestnicy kursów oprócz zajęć typowo edukacyjnych biorą udział w wydarzeniach kulturowych oraz poznawczych, podczas których przełamują stereotypy narodowe oraz mogą osobiście doświadczać różnic międzykulturowych: odmiennych zwyczajów, wartości, postaw, światopoglądów. W czasie trwania kursu organizowane są również wieczory językowe, a także wieczory kuchni międzynarodowej.

To, co wyróżnia nasze kursy, to bardzo niski koszt, który ponoszą uczestnicy. Osoby, które dostaną się na to wydarzenie, we własnym zakresie dojeżdżają na wskazane miejsce oraz uiszczają opłatę, która nie przekracza 50 euro. Tak niską kwotę zawdzięczamy uczelniom oraz firmom, które dofinansowywują tego typu aktywność studencką. 

Kursy naukowe BEST-u to najłatwiejszy sposób, aby spędzić najlepsze dwa tygodnie swojego życia w przepięknym mieście za tak skromną kwotę, łącząc naukę z zabawą, poznając przyjaciół na całe życie z różnych krajów i środowisk.