IMPM
I’m a Project Manager to wydarzenie związane z tematyką zarządzania projektami, które organizujemy od dwóch lat pod aktualną nazwą. Dotychczas projekt był znany dotychczas pod nazwą Akademia Młodego Project Managera. 

Projekt skierowany jest do studentów Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie chcących zgłębić tajniki planowania, organizacji i kontroli projektu oraz dowiedzieć się w jaki sposób sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę profesjonalistów chcemy w jak najlepszy sposób przybliżyć tę tematykę studentom. 

W poprzedniej edycji pierwszym etapem był wykład główny. Miał on za zadanie przybliżyć narzędzia i środki, pozwalające na efektywne zarządzanie projektami. Drugi etap projektu był podzielony na trzy piony: zarządzanie projektami w energetyce, IT oraz automotive. Każda część została zakończona warsztatem lub case study oraz konkursem z nagrodami dla uczestników.