EBEC

EBEC

European BEST Engineering Competition (EBEC) jest flagowym projektem Board of European Students of Technology. Jest to największy konkurs inżynierski w Europie a jego celem jest wyłonienie studentów posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych. Finał Lokalny konkursu odbył się w budynku Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej dnia 26 kwietnia 2022.

Uczestnicy mogą konkurować w jednej z dwóch kategorii Case Study lub Innovative Design. W Case Study uczestnicy mają za zadanie zmierzyć się z zaawansowanym problemem technicznym lub biznesowym i wykorzystując dostępne już technologie, zaproponować jego rozwiązanie. Należy położyć nacisk na dogłębną analizę aktualnego rynku, a także realność i możliwość zastosowania proponowanego pomysłu. W Innovative Design zawodnicy staną przed wyzwaniem wymyślenia innowacyjnego rozwiązania postawionego problemu. Tu liczyć będzie się kreatywność, pomysłowość, a także oryginalność przedstawionego pomysłu. Ważnym elementem tej kategorii będzie także przedstawienie prototypu zaproponowanego rozwiązania.

Przy pracy nad kolejnym etapem zaangażowane było 5 grup lokalnych BEST-u z całej Polski tworząc EBEC Poland. W tym roku Finał Ogólnopolski odbył się w Krakowie w gmachu Biblioteki Głównej AGH w dniach 25 - 28 maja 2022. Uczestnicy pracowali nad zadaniami przez dwa dni robocze, a całość zwieńczyło oficjalne zamknięcie, na którym wyłonione zostały dwie zwycięskie drużyny - 3Thinkers z Gliwic oraz Pooh Bears z Łodzi, które zagwarantowały sobie sobie miejsce w Finale Europejskim. Ostatni etap konkursu odbył się w Zagrzebiu w dniach 22 - 30 lipca 2022.