EBEC

EBEC

European BEST Engineering Competition (EBEC) jest flagowym projektem Board of European Students of Technology. Jest to największy konkurs inżynierski w Europie a jego celem jest wyłonienie studentów posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych.

​​Rywalizacja składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest Etap Lokalny, który składają się z Testu Eliminacyjnego, gdzie sprawdzana jest ogólna wiedza inżynierska uczestników i ich umiejętność logicznego myślenia oraz Finału Lokalnego, gdzie wyłonione podczas testu drużyny mierzą się w konkurencjach Team Design i Case Study. Kolejnym etapem jest Finał Ogólnopolski, gdzie rywalizują ze sobą zwycięzcy Finałów Lokalnych. Zwieńczeniem konkursu jest Finał Europejski gdzie spotykają się najbardziej utalentowani inżynierowie z ponad 80 miast całej Europy.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Innovative Design i Case Study. Innovative Design to nowa kategoria, która polega na opracowaniu innowacyjnego rozwiązania zadanego problemu. Najważniejsze są tu kreatywność i nieszablonowe podejście do tematu. Natomiast druga kategoria, Case Study, skupia się na wykorzystaniu dostępnej już technologii do przeanalizowania i usprawnienia rozwiązań określonego zagadnienia. Pomysły w każdej z konkurencji są oceniane przez Jury, którego skład uświetnia grono akademickie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przedstawiciele partnerów konkursu.